Menu

celerio


ชอบก็แชร์

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

CELERIO


ขออภัยสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

SUZUKI CELERIO เห็นตัวเล็กๆ แบบนี้อย่าคิดว่าธรรมดา ขึ้นเขาลงห้วยลุยมาหมด รูปทรงก็กระทัดรัดเขาออกคล่องมากเหมาะกับคนยุคใหม่ ราคาก็ไม่น่าใช่ปัญหาสำหรับการจะตัดสินใจจับจองสักคัน เพราะเริ่มต้นแค่ 363,000 บาท Woww

ยังมีโปรฯช่วยดาวน์ วันรับรถจ่ายแค่นิดเดียว ก็ได้เป็นเจ้าของกันแล้ว

พิเศษทุกเงื่อนไข

 • ฟรี ประกันภัยชั่น 1
 • ฟรี ค่าใช้จ่ายวันรับรถ
 • ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ช.ม.
 • ฟรี ส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่ง และอื่นๆ เพียบ...

คุณสมบัติผู้เช่าซื้อ 

 1. เช่าซื้อกับ ธนาคารเกรียตินาคิน เท่านั้น
 2. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. มีรายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป (สามารถรวมรายได้กับคนในครอบครัวได้)
 4. ต้องเคยมีประวัติสินเชื่อที่ดี  (บ้าน รถยนต์ บัตรเครดิท สินเชื่อบุคคล จักรยานยนต์) หรือ
 5. กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ พนักงานเงินเดือน บริษัทมหาชน
 6. ภาระหนี้รวม บวกกับค่างวดที่จะจัดเช่าซื้อต้องไม่เกิน 85% ของรายได้
 7. มีผู้ค้ำประกัน 1 คน

เอกสารที่ต้องใช้

 1. สำเนาบัตรประชาชน 6 ใบ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 6 ใบ
 3. สำเนาบัตร ข้าราขการ 2 ใบ *กรณีกลุ่มอาชีพ ข้าราชการ
 4. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ *กรณีกลุ่มอาชีพ ค้าขาย อิสระ
 5. หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ใบ หรือสลีปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน *กรณีพนักงานบริษัทและ ข้าราชการ
 6. สเตทเม้นย้อนหลัง 3-6 เดือน
ชอบก็แชร์

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: