ศูนย์บริการมาตรฐาน

บริการหลังการขาย

บริการหลังการขาย จะเกิดขึ้นตั้งแต่ลูกค้ารับรถเป็นต้นไป เรามีความเต็มใจที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีในด้านงาน บริการ แก่ลูกค้าเสมอมา ศูนย์บริการมาตรฐาน ซูซูกิ หนองบัวลำภู - วิเศษ มอเตอร์ ขอเราได้รับการตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการจาก บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว ฉนั้น ลูกค้าจึงมั้นใจได้กับงานบริการของเรา

บริการหลังการขาย

เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา

มาตรฐานการบริการ สูง 

เครื่องมือที่ซูซูกิ หนองบัวลำภู..... ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะซูซูกิ

ลูกค้านำรถเข้าตรวจเช็คเป็นประจำตามตารางการเข้าบำรุงรักษาปกติ จะทำให้การทำงานของรถยนต์อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน แต่การตรวจเช็คสมรรถนะของรถยนต์ต้องใช้การตรวจสอบที่ละเอียดอ่อนกว่านั้น ศูนย์บริการของซูซูกิหนองบัวลำภู เท่านั้นที่มีการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะรถยนต์ซูซูกิ SDT - II (Smart Diagnostic Tester - Two) เพราะว่าระบบอิเลคทรอนิกส์ของรถยนต์ในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น เราจึงวินิจฉัยปัญหาได้อย่างแม่นยำสามารภตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติของรถยนต์เบื้องต้นได้ โดยไม่ต้องถอดแยกชิ้นส่วน

อะไหล่ซูซูกิแท้

อุ่นใจได้ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานการบริการของซูซูกิ อะไหล่...... ใช้อะไหล่แท้มาตรฐานพร้อมกับการรับประกัน ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าอะไหล่หรือชิ้นส่วนที่ทำการเปลี่ยนให้เป็นอะไหล่แท้ชนิดเดียวกันกับที่ใช้ในโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งออกแบบเพื่อรถยนต์ซูซูกิโดยเฉพาะ อีกทั้งอะไหล่ทุกชิ้นได้ผ่านการตรวจสอบโดยทีมวิศวกรซูซูกิที่มีความชำนาญ ซึ่งทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
บริการหลังการขาย
บริการหลังการขาย

ทีมช่างเทคนิค

ช่างที่นี่..... คุ้นเคยกับรถยนต์ซูซูกิของคุณเป็นอย่างดี

การที่จะเข้ามาเป็นช่างเทคนิคที่ ศูนย์บริการซูซูกิ หนองบัวลำภู ได้นั้นทุกคนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานที่บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดไว้ ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติจริงทั้งยังต้องเข้ารับการอบรมองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในแต่ละด้านให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ทีมช่างเทคนิคของเราทุกคน จึงมีความชำนาญเฉพาะทางและประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์ปัญหา โดยตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นหัวใจของการบริการที่เรายึดถือมาโดยตลอดมา

ประหยัดมาก

ศูนย์บริการซูซูกิ หนองบัวลำภู ที่นี่ เท่านั้น.... ให้คุณประคุ้มค่ามากกว่าในระยะยาวเพราะ

 

•   เราใช้อะไหล่แท้ได้มาตรฐาน : อายุการใช้งานจึงยาวนานกว่า
•   เรามีการรับประกัน : การมีประวัติเข้ารับบริการตามระยะการใช้งานที่กำหนดในสมุดคู่มือการใช้รถเป็นการรักษาสิทธิ์การรับประกันรถของท่าน
•   รถยนต์ซูซูกิทุกรุ่นรับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) โดยให้บริการฟรีค่าแรงถึง 30,000 กม.*

 

บริการหลังการขาย

ติดต่อเรา

บริการหลังการขาย

 
.

พูดคุยกับเราได้ที่...

Comments are closed.