นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราคือ

นโยบายความเป็นส่วนตัว  ซูซูกิ หนองบัวลำภู หรือ

บริษัท วิเศษ มอเตอร์ส จำกัด
ที่อยู่ 188 ม.7 ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู
จังหวัด หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ (+66)042 378 222
ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ: https://ซูซูกิหนองบัวลำภู.com

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อปรับใช้กับข้อมูลส่วนตัวที่เราได้จัดเก็บเพื่อจุดประสงค์ในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอ
ในการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆของวิเศษ มอเตอร์ส (เว็บไซต์ที่กำหนดไว้ข้างต้น) หรือ ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้ให้เราไว้นั้น ท่านได้ยอมรับรายละเอียดและเงื่อนไขในการใช้งานที่ได้กล่าวไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว หากท่านไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับในเงื่อนไขตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณางดการเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวของวิเศษ มอเตอร์ส (เว็บไซต์ที่กำหนดไว้ข้างต้น) และ/หรืองดการให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆก็ตามกับเรา

วิเศษ มอเตอร์สขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและหรือแก้ไขข้อความในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอเพื่อที่ท่านจะได้มั่นใจว่าท่านรับทราบข้อเปลี่ยนแปลงและหรือแก้ไข และการรับทราบนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้งาน

ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกจัดเก็บรวมรวบโดยวิเศษ มอเตอร์ส

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างและทำไมเราต้องเก็บ

วิเศษ มอเตอร์สอาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายต่างกันไป ซึ่งอาจกล่าวโดยรวมจากแหล่งข้อมูลดังนี้

– การติดต่อทางช่องทางออนไลน์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับเรา หมายรวมถึง วิเศษ มอเตอร์สเว็บไซต์ทั้งหมด, แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ, ระบบการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ สื่อทางออนไลน์ที่วิเศษ มอเตอร์สเป็นเจ้าของและดูแลโดยตรง หรือแอพพลิเคชั่นที่อยู่บนเครือข่ายที่บริหารจัดโดยบุคคลที่สามบนช่องทางออนโลน์ (เช่น เฟสบุ๊ค, อินสตราแกรม และ อื่นๆ)
– การติดต่อทางช่องทางออฟไลน์กับเรา ในที่นี้รวมถึง กิจกรรมทางการตลาดทางตรง, เอกสารเชิญชวนเพื่อเข้าลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมการแข่งขัน และการติดต่อกับวิเศษ มอเตอร์สผ่านทางโทรศัพท์ กับศูนย์ผู้บริโภควิเศษ มอเตอร์ส
– การติดต่อสื่อสารกับเราผ่านกลุ่มเป้าหมายทางออนไลน์ (เช่น สื่อโฆษณาต่างๆ) ที่วิเศษ มอเตอร์ส และ/หรือ ผู้ให้บริการ ได้กระทำการแทนในนาม และจัดเตรียมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือ แอพพลิเคชั่นด้วย

2.1 ข้อมูลที่ท่านได้จัดเตรียมให้เราโดยตรง

ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้เปิดเผยและให้ความยินยอมในการนำไปใช้กับเรา ประกอบไปด้วยวัตถุประสงคและเหตุผลหลายประการดังนี้

– ข้อมูลส่วนตัวในการติดต่อ รวมถึง ข้อมูลใดๆก็ตามที่สามารถให้วิเศษ มอเตอร์สติดต่อท่านเป็นการส่วนตัวได้ (เช่น ชื่อ, ที่อยู่ปัจจุบัน, ที่อยู่อีเมล และ เบอร์โทรศัพท์);
– ข้อมูลทั่วไป รวมถึง วันเกิด, อายุ, เพศ, ภูมิลำเนา (รหัสไปรษณีย์, ตำบล, อำเภอ, ตำแหน่งพิกัดที่อยู่), ผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบ, งานอดิเรก, ความสนใจ และ ข้อมูลครัวเรือนหรือไลฟ์สไตล์
– ข้อมูลการใช้จ่าย รวมถึง การใช้จ่ายซื้อสินค้า (เช่น เลขรหัสบนบัตรเครดิต, วันที่หมดอายุบนบัตร และที่อยู่การจัดส่งค่าใช้จ่ายรอเรียกเก็บ)
– ข้อมูลบัญชีการเข้าใช้บนระบบออนไลน์ของวิเศษ มอเตอร์ส รวมถึงข้อมูลใดๆก็ตามที่ร้องขอให้ท่านลงทะเบียนกับทางเราเพื่อสร้างบัญชีส่วนตัวกับวิเศษ มอเตอร์สเพื่อเข้าใช้งาน (เช่น รหัสเข้าใช้งาน หรือ อีเมลเข้าใช้งาน, ชื่อผู้ใช้งาน, รหัสผ่านการเข้าใช้งาน และคำถาม/คำตอบส่วนตัว)
– ผลตอบรับจากผู้บริโภค รวมถึง ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้และเปิดเผยกับวิเศษ มอเตอร์สเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ท่านได้ใช้หรือบริโภค ผลิตภัณฑ์และบริการกับทางเรา (เช่น ความเห็นต่างๆที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ, ข้อเสนอแนะ, หนังสือชมเชย และ ผลตอบรับต่างๆที่เกี่ยวโยงกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของวิเศษ มอเตอร์ส)
– เนื้อหาของวิเศษ มอเตอร์สที่สร้างขึ้นโดยผู้บริโภค รวมถึง เนื้อหาใดๆก็ตาม (เช่น รูปภาพ วีดีโอ และ เรื่องราวส่วนตัว) ที่ท่านได้สร้างขึ้นมาด้วยตนเองและได้เปิดเผยกับวิเศษ มอเตอร์สและหรือผู้อื่นในขณะเดียวกัน โดยผ่านการอัพโหลดลงไปยังช่องทางออนไลน์ของวิเศษ มอเตอร์ส

2.2 ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจากช่องทางอื่นๆ

สำหรับเว็บไซต์ที่มีระบบการติดตามการเข้าใช้ (ที่เรียกว่า “คุ้กกี้”) ที่ปรากฎแจ้งเตือนชัดเจน เราจะใช้ระบบการติดตามและเทคโนโลยีการติดตามการใช้งานอื่นๆเพื่อแบ่งจัดเก็บตามประเภทของข้อมูลเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ต่างๆของวิเศษ มอเตอร์ส สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขและสิทธิในการเข้าใช้งานระบบแจ้งเตือนการติดตามในการเข้าใช้งาน กรุณาคลิ๊กที่นี่

สำหรับเว็บไซต์ที่ปราศจากระบบการติดตามการเข้าใช้งาน เราจะใช้ระบบการติดตามและเทคโนโลยีการติดตามการใช้งานอื่นๆเพื่อแบ่งจัดเก็บตามประเภทของข้อมูลเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ต่างๆของวิเศษ มอเตอร์ส สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขและสิทธิในการเข้าใช้งานระบบแจ้งเตือนการติดตามในการเข้าใช้งาน กรุณาคลิ๊กที่นี่

2.3 ข้อมูลที่จัดถูกเก็บมาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ

เราอาจจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านมาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่นๆเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน ตัวอย่างเช่น แหล่งข้อมูลที่มาจาก การจัดเก็บข้อมูลจากบุคคลที่สาม บริษัทคู่ค้ากับวิเศษ มอเตอร์ส แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะ และ เครือข่ายสาธารณะที่อยู่ภายใต้การจัดการของบุคคลที่สาม (เช่น เฟสบุ๊ค) ข้อมูลที่กล่าวถึง ณ ที่นี้ อาจรวมถึงข้อมูลดังนี้

– ข้อมูลส่วนตัวในการติดต่อท่าน
– ข้อมูลส่วนตัวใดๆก็ตามที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติของท่านซึ่งปรากฎอยู่บนเครือข่ายสาธารณะที่อยู่ภายใต้การจัดการและบริการของบุคคลที่สาม (เช่น ชื่อ อีเมล เพศ วันเกิด เมือง รูปภาพบนหน้าประวัติ รหัสบัญชีการเข้าใช้งาน รายชื่อเพื่อนที่เปิดเผยบนหน้าประวัติท่าน) ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านได้รับทราบ ผ่านการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสาธารณะที่อยู่ภายใต้การจัดการของบุคคลที่สาม

ทั้งนี้เราอาจจะได้รับข้อมูลส่วนตัวเป็นรายบุคคลไปในกรณีที่เราได้รับมาจากบริษัทคู่ค้าอื่นๆ

วิเศษ มอเตอร์สจะไม่ร้องขอ หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีโดยตรง (หมายเหตุนี้สืบเนื่องจาก นโยบายทางการตลาดที่ปฎิบัติต่อเด็กของวิเศษ มอเตอร์ส ทั้งนี้ช่วงอายุที่จำกัดนั้นซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกฎข้อบังคับของแต่ละประเทศซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่านโยบายของวิเศษ มอเตอร์ส) หากปรากฎว่าวิเศษ มอเตอร์สมีการจัดเก็บข้อมูลของเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีโดยมิได้เจตนา เราจะทำการทำลายข้อมูลส่วนตัวของเด็กนั้นๆจากระบบการจัดเก็บข้อมูลตามความเหมาะสมทันที อย่างไรก็ตามวิเศษ มอเตอร์สอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปีจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองโดยตรงซึ่งต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดเจน

ทำไม วิเศษ มอเตอร์สจึงความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านและเราใช้งานกับข้อมูลส่วนตัวอย่างไร

วิเศษ มอเตอร์สจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวตามความวัตถุประสงค์ที่ได้รับเท่านั้น วิเศษ มอเตอร์สอาจจะนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ด้วยเหตุผลบางประการดังนี้ – บันทึกการขาย – กระบวนการทำงานและจัดส่งรายการสั่งสินค้าของท่านทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าให้ท่านทราบ หมายเหตุเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้ทราบเนิ่องด้วยมีเว็บไซต์สินค้าและบริการออนไลนเป็นจำนวนมากที่มีการจำหน่ายสินค้าวิเศษ มอเตอร์ส อย่างไรก็ตามเว็บไซต์เหล่านี้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูและและบริหารจัดการโดยวิเศษ มอเตอร์ส เราขอให้ท่านศึกษารายละเอียดและข้อมูลในประกาศฉบับนี้ ซึ่งรวมถึง ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์เหล่านี้ – การดูแลบัญชีการใช้งาน – ในการสร้างและดูแลบัญชีของท่านกับเรา ซึ่งรวมถึง ธุรกรรมใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสร้างความภักดีในแบรนด์ของการกับผู้บริโภค และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวโยงกับบัญชีการใช้งานของท่าน – การบริการผู้บริโภค – ในการบริการผู้บริโภคนั้นรวมถึงการตอบสนองผู้บริโภคในเรื่องคำถาม ข้อสงสัย คำติชม และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา อย่างไรก็ตามการให้บริการผู้บริโภคนั้นอาจนำเสนอหลากหลายรูปแบบ ที่จะประกอบไปด้วย อีเมล จดหมาย โทรศัพท์ และโปรแกรมการพูดคุยผ่านผู้ให้บริการรูปแบบออนไลน์ – การสร้างความผูกผันกับผู้บริโภค – เพือให้เกิดการสื่อสารที่ทันสมัยและทันท่วงทีกับผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีกับเรา วิเศษ มอเตอร์สอาจมีการนำเนื้อหา และหรือข้อความที่สร้างสรรค์โดยผู้บริโภคถูกนำมาเผยแพร่ – การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการแบบปัจเจกบุคคล – วิเศษ มอเตอร์สอาจนำข้อมูลส่วนตัวของท่านรวมกัน จากแหล่งข้อมูลหนึ่ง (เช่น เว็บไซต์) และแหล่งข้อมูลอีกแห่งหนึ่งที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเช่นกัน (เช่น การจัดงานกิจกรรม) ด้วยเหตุผลที่ว่าวิเศษ มอเตอร์สสามารถเข้าถึงมุมมองของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นและในทางเดียวกันยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคของแต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้นด้วยเหตุผลดังนี้ o เว็บไซต์ – เพื่อที่จะพัฒนาเว็บไซต์และประสบการณ์การเข้าใช้งานของผู้บริโภคแต่ละบุคคลให้มากขึ้น เราจึงต้องมีการใช้งาน ข้อมูลของท่าน เช่น บัญชีการเข้าใช้งาน ข้อมูลทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์ และหรือ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ครั้งก่อน o ผลิตภัณฑ์ – เพื่อที่จะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์วิเศษ มอเตอร์สให้ตรงตามความต้องการ และแนวทางความคิดการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เหล่านี้รวมถึง ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภค ข้อมูลประวัติของผู้บริโภค ข้อเสนอแนะของผู้บริโภค และ;  สื่อโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อการนำเสนอโฆษณาได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามความสนใจ วิเศษ มอเตอร์สจัดทำเพื่อที่จะจับกลุ่มข้อมูลระหว่างกิจกรรมและข้อมูลบนเว็บไซต์ของวิเศษ มอเตอร์สและอาจผ่านทางการให้บริการบนช่องทางของบุคคลที่สาม การโฆษณาประเภทดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันดีในนาม “การโฆษณาโดยเลือกตามกลุ่มเป้าหมาย” เหล่านี้ถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบ เทคโนโลยีการติดตาม หรือที่เรียกว่า “คุ๊กกี้” หรือออาจจะเป็นเทคโนโลยีอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน – การสื่อสารทางการตลาด – กล่าวได้ว่าอาจจะในการติดต่อสื่อสารกับท่าน ท่านสามารถเลือกได้ด้วยตนเองที่จะรับข้อมูลจากเรา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ การแข่งขัน และโปรโมชั่น ทั้งนี้จะถูกแชร์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ อีเมล และสื่อโฆษณาออนไลน์ หากท่านเลือกรับข้อมูลจากทางเราผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ การใช้งานจะต้องยึดถือตามนโยบายการให้บริการของผู้ให้บริการทางโทรศัพท์มืมือถือ ซึ่งอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการดังกล่าว – คุณสมบัติพิเศษของสังคมออนไลน์ รวมถึงดังนี้ o เว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่มีคุณสมบัติการใช้งานพิเศษของวิเศษ มอเตอร์ส เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมวิเศษ มอเตอร์สเว็บไซต์ อัพโหลด หรือ แชร์สูตรวิธีการทำอาหาร รูปภาพ วีดีโอ ผลงานหรือเนื้อหาเรื่องราว วิเศษ มอเตอร์สอาจนำไปใช้ หรือแสนอข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านได้ให้ไว้บนช่องทางที่ท่านแชร์กับเรา o คุณสมบัติการแพร่กระจายบนเว็บไซต์ วิเศษ มอเตอร์สอาจนำข้อมูลส่วนตัวของท่านมาเผยแพร่ ผ่านการใช้งานบนโปรแกรมบอกต่อเพื่อน ซึ่งท่านสามารถแชร์ข่าว ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอพิเศษ หรือเนื้อหาอื่นๆกับครอบครัวและเพื่อนๆของท่าน การกระทำดังกล่าว จำเป็นต้องเรียกขอการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ อีเมล เพื่อที่จะคัดเลือกข้อความหรือเนื้อหาในการจัดส่งให้ตรงกับผู้รับได้ o เครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม วิเศษ มอเตอร์สอาจนำข้อมูลส่วนตัวของท่านมาจากการที่ท่านกระทำการติดต่อบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามเช่น ติดต่อบนเฟสบุ๊ค หรือ การกดปุ่มถูกใจบนเฟสบุ๊ค คุณสมบัติการใช้งานเหล่านี้อาจถูกนำไปบูรณาการการใช้งานในเว็บไซต์ของวิเศษ มอเตอร์สรวมถึงจุดประสงค์หลายประการ เช่น การจัดการประกวดต่างๆ และอนุญาตให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาข้อความกับเพื่อนของท่านด้วย หากท่านใช้่คุณสมบัติพิเศษดังกล่าว วิเศษ มอเตอร์สอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านบางส่วนจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษในการใช้งาน และข้อมูลประวัติส่วนตัวของท่านที่วิเศษ มอเตอร์สได้รับ โดยเข้าเยี่ยมชมในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สามได้เช่นเดียวกัน o วัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนตัวด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจบางประการ ซึ่งรวมถึงการปฎิบัติการในแต่ละวัน และความปลอดภัยของวิเศษ มอเตอร์สไซต์ที่เก็บรวบรวม การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน หรือการตรวจสอบ และที่ติดต่อกับท่านผ่านผลงานการค้นคว้าวิจัย

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไรต่อใครบ้าง

วิเศษ มอเตอร์สจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวใดๆของท่านกับบุคคลที่สามที่มีจุดประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลในการทำการตลาดโดยตรงกับท่าน เว้นเสียแต่ว่าได้รับความยินยอมที่ถูกระบุไว้ชัดเจนก่อนหน้านั้นแล้ว วิเศษ มอเตอร์สอาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สามด้วยวัตถุประสงค์บางประการ ขึ้นอยู่กับเหตุผลดังนี้ – บริษัทในกลุ่ม วิเศษ มอเตอร์สอาจเตรียมข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทของวิเศษ มอเตอร์ส หรือจัดเตรียมให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องและมีความชอบธรรรมทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย – ผู้ให้บริการทางธุรกิจกับวิเศษ มอเตอร์ส วิเศษ มอเตอร์สอาจจะมีความเกี่ยวพันกับผู้ให้บริการทางธุรกิจ ตัวแทน หรือ ผู้รับเหมา ในฐานะตัวแทนกระทำการในนามวิเศษ มอเตอร์ส รวมถึงเป็นผู้ประสานงานวิเศษ มอเตอร์สไซต์และการบริการที่มีให้กับคุณ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจนำมาซึ่งการเข้าใช้ หรือเหตุผลใดๆก็ตามที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของคุณในการให้บริการกับท่าน วิเศษ มอเตอร์สเรียกร้องให้บุคคลที่สาม ซึ่งในบางผู้ให้บริการอาจมีฐานการให้บริการอยู่ในประเทศอื่นยึดถือกฎหมายในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลและข้อเรียกร้องในการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นนิจ ในรูปแบบของข้อตกลงที่จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร – คู่ค้าทางธุรกิจ และการร่วมกันจัดโปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด วิเศษ มอเตอร์สอาจจะร่วมกันหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการจัดโปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่นเดียวกันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมนั้นๆ จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วย ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจจะถูกเผยแพร่กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ที่จะขอรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากบริษัทนั้นๆ วิเศษ มอเตอร์สสนับสนุนให้ท่านอ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ยึดถือและประกาศโดยบริษัทนั้นๆก่อนการตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบริษัทดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์จะให้จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบริษัทอื่นที่ไม่ใช่วิเศษ มอเตอร์ส ท่านสามารถเลือกที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆได้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ท่านมีสิทธิโดยชอบที่ไม่ประสงค์จะรับข่าวสารใดๆ และท่านสามารถติดต่อกับบริษัทดังกล่าวเพิ่อแจ้งความประสงค์ได้ทันที – ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย และการถ่ายโอนทางธุรกิจ วิเศษ มอเตอร์สอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหากมีข้อบังคับทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ การตัดสินใจโดยสุจริตของวิเศษ มอเตอร์ส ซึ่งต้องมีความสมเหตุสมผลและจำเป็นอย่างยิ่งในขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายหรือมีผลในกระบวนการดำเนินการทางคดี ในรูปแบบการโอนกิจการทั้งหมดหรือการโอนกิจการเพียงบางส่วน หรือการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของวิเศษ มอเตอร์สโดยบริษัทอื่น ผู้เข้ารวบกิจการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่วิเศษ มอเตอร์สคงรักษาไว้อยู่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวด้วย

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานของท่านที่มีกับเรา

– สิทธิในการเลือกที่จะไม่ประสงค์ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการตลาด ท่านมีสิทธิจะเลือกไม่รับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวกับวิเศษ มอเตอร์สและท่านสามารถกระทำการดังกล่าวได้ดังนี้ a. ปฎิบัติตามแนวทางคำชี้แนะในการเลือกไม่ประสงค์ติดตามข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาด b. หากท่านมีการลงทะเบียนบัญชีการใช้งานกับวิเศษ มอเตอร์ส ท่านอาจได้สิทธิการเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขว่าประสงค์ที่จะติดตามข้อมูลหรือไม่แล้วแต่ความพึงพอใจ ซึ่งปุ่มการใช้งานนั้นอยู่บริเวณส่วนการแก้ไขบัญชีการเข้าใข้ หรือ c. ติดต่อเรา หมายเหตุ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบ หากมีการเลือกไม่ประสงค์จะติดตามข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดแล้วนั้น ท่านจะยังคงได้รับข้อมูลธุรการเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดจากวิเศษ มอเตอร์ส เช่น การแจ้งยืนยันต่างๆ และ การแจ้งเตือนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ รายละเอียดกิจกรรมการเข้าใช้งานที่ผ่านทางบัญชีการเข้าใช้งานของท่านที่มีกับวิเศษ มอเตอร์ส (เช่น การยืนยันการเข้าใช้งานบัญชีของท่าน และ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรหัสการเข้าใช้งาน) -การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ให้ไว้กับเราในบางเว็บไซต์ ที่เรามีการใช้งานส่วนแก้ไขข้อมูลส่วนตัวด้วยตนเอง ท่านอาจจะส่งคำร้องของท่านมาทางเราเพื่อขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว หากเป็นส่วนข้อมูลที่วิเศษ มอเตอร์สไม่สามารถให้สิทธิท่านในการเข้าถึงได้ ทางเราจะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบ ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้วิเศษ มอเตอร์สแก้ไข ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านใดๆก็ตามที่ไม่เหมาะสม หากท่านมีบัญชีการเข้าใช้งานกับวิเศษ มอเตอร์ส นั่นหมายความว่าส่วนนั้นเป็น บัญชีของท่าน ประวัติของท่าน บนเว็บไซต์ และ หรือ ไซต์ต่างๆของวิเศษ มอเตอร์ส อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งคำร้องขอท่านมาทางเราเพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้อีกทาง

การรักษาความปลอดภัยและการบันทึกข้อมูล

8.1 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล “Data Security” เพื่อที่จะจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่าน วิเศษ มอเตอร์สได้มีการลงมือปฎิบัติและจำแนกตัวชี้วัดการรักษาความปลอดภัยดังนี้ – สภาพแวดล้อมทางการปฎิบัติงานที่ปลอดภัย วิเศษ มอเตอร์สจัดเก็บข้อมูลของท่านในสภาพแวดล้อมทางการปฎิบัติงานที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ต่อเมื่อทำการติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่ของวิเศษ มอเตอร์สที่เกี่ยวข้อง เอเจนท์ และ ผู้แทนในการปฎิบัติงาน ตามข้อมูลที่ต้องการทราบเท่านั้นวิเศษ มอเตอร์สปฎิบัติและยอมรับตามเงื่อนไขมาตรฐานที่ใช้เป็นบรรทัดฐานทางธุรกิจเดียวกัน – การบริหารจัดการข้อมูลทางการทำธุรกรรมทางการเงินกับเรา วิเศษ มอเตอร์สใช้มาตรฐานสากลในกลุ่มธุรกิจเป็นหลักแนวทางรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลลับสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต ที่ถูกส่งผ่านอินเตอร์เน็ท (เช่น เมื่อท่านทำการชำระเงินผ่านทางร้านค้าออนไลน์ของวิเศษ มอเตอร์ส) – ข้อมูลยืนยันความถูกต้องในการเข้าใช้บัญชี วิเศษ มอเตอร์สจำเป็นที่จะร้องขอให้ผู้เข้าใช้งานลงทะเบียนก่อนการเข้าใช้งานเพื่อยืนยันความถูกต้องของบุคคลในการเข้าใช้งานผ่านบัญชีนั้นๆ หรือ การกระทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆก็ตามของบัญชีนั้นๆ ทั้งนี้มุ่งหวังว่าจะช่วยคุ้มครองปัญหาการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานของถูกต้อง ข้อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลเหล่านี้ไม่นำไปใช้กับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านเปิดเผยในสื่อสาธารณะ เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านชุมชนออนไลน์และเว็บไซต์

8.2 การบันทึก “Retention” วิเศษ มอเตอร์สอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องมีการร้องขอและระบุชัดเจน และจะรับผิดชอบโดยการตอบทุกคำถามและข้อสงสัยของท่าน หรือ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว นำไปพัฒนาและปรับปรุงในการให้บริการใหม่ๆ เพื่อที่ปฏิบัติสอดคล้องกับข้อเรียกร้องทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หมายความว่าเราอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวของท่านในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่ท่านได้ติดต่อกับเรา เมื่อข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราจัดเก็บนั้นไม่สอดคล้องกับเหตุผลที่เราแจ้งท่านตั้งแต่แรก เราจะทำการทำลายข้อมูลและลบทิ้งออกจากระบบการจัดเก็บในวิธีการที่ปลอดภัยและข้อมูลส่วนนตัวของท่านไม่รั่วไหลทันที

ชอบก็แชร์