คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ซูซูกิ หนองบัวลำภู - วิเศษ มอเตอร์ส

คำถามที่พบบ่อย FAQs ค้นหาปัญหาและสิ่งที่ต้องการทราบเบื้องต้นครับ หน้านี้จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้สนใจ ในด้านการรับรู้ข่าวสารที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยรวมโพสต์ คำถามที่พบบ่อย นี้จะสามารถตอบคำถามหรือข้อสงสัย ในเรื่องการขอสินเชื่อ เรื่องบริการ ฯลฯ

เรื่องรถ คือเรื่องเล็กๆ แต่สำคัญสำหรับเรา

[the_ad_placement id="%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%95"]

คำถามที่พบบ่อย

สนใจออกรถตามโปรโมชั่น

ติดต่อทีมขาย เพื่อสอบถามรายละเอียดและขอรับบริการ

หรือตรวจสอบคุณสมบัติเบื่องต้น

ดังนี้

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีอาชีพชัดเจนตรวจสอบได้ เช่น ข้าราชการ พนักงานบริษัท ค้าขาย เกษตรกร ฯลฯ
 • มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง.

ขอสินเชื่อไปจะผ่านไม?
เราคือทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ สามารถวิเคราะห์ความน่าจะเป็นได้อย่างแม่นยำ
ขอเพียงลูกค้าให้ความร่วมมือกับเรา โดยให้ข้อมูลที่แท้จริง ชัดเจน และทำตามคำแนะนำเรา เพียงเท่านี้ลูกค้าก็มั้นใจได้เลยว่าสินเชื่อท่านได้ผ่านแล้วเกิน 80%

.

ต้องมีคนค้ำไม
ในการขอสินเชื่อมีหลายองค์ประกอบที่ต้องขอเพิ่มหรือไม่เพิ่ม ผู้ค้ำประกันหรือ ผู้ซื้อร่วม ซึงคุณสมบัติก็คือ เป็นบุคคลในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง บุตร และคู่สมรส หรือเป็นผู้มีอาชีพ ที่สามารถตรวจสอบได้

*ลูกค้าควรเตรียม ผู้ค้ำประกัน/ผู้ซื้อร่วม จะดีกว่า

.

แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

กรณีข้าราชการ

เอกสารที่ต้องใช้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรข้าราชการ
 • สำเนาบัตรสมาชิก ก.บ.ข. (กรณีใช้สิทธิ์/โปรฯ ก.บ.ข.)
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลีปย้อนหลัง 3 เดือน (อย่างใดอย่างหนี่ง)
 • สเตทเม้นย้อนหลัง 3-6 เดือน


กรณีพนักงานบริษัทและรัฐวิสาหกิจ

เอกสารที่ต้องใช้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลีปย้อนหลัง 3 เดือน (อย่างใดอย่างหนี่ง)
 • สเตทเม้นย้อนหลัง 3-6 เดือน


กรณีค้าขาย(ร้านขายของชำ,ตลาดนัด,ร้านอาหาร,ฯลฯ)

เอกสารที่ต้องใช้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนพาณิชย์, ใบอนุญาตต่างๆ, ใบเสร็จต่างๆ ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อทีมขาย
 • สเตทเม้นย้อนหลัง 3-6 เดือน (ถ้ามี)


กรณีเกษตรกร(ปลูกอ้อย,ยางพารา,และพืชเศรษฐกิจต่างๆ,ที่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว)

เอกสารที่ต้องใช้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารสิทธิ์ที่ทำกิน โฉนด, สปก, ฯลฯ ถ้าไม่มีกรุณาติดต่อทีมขาย
 • สเตทเม้นย้อนหลัง 3-6 เดือน (ถ้ามี)


.

ประวัติเครดิท

ประวัติเครดิทที่ดี


เคยมีหนี้ในระบบ เคยผ่อนสินค้า หรือกำลังผ่อน บ้าน รถยนต์ จักรยานยนต์ บัตรเครดิท หรือสินเชื่อต่างๆ
มาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

ไม่เคยมีประวัติเครดิท


ไม่เคยมีหนี้ในระบบ ไม่เคยมีสินเชื่อ หรือเคยมีประวัติผ่อนชำระไม่เคยค้างแต่ไม่ถึง 1 ปี

กรณีพิเศษอนุโลมขอสินเชื่อได้


ต้องปิดยอดค้างชำระทั้งหมดแล้ว และยอดต้องไม่เกิน 30,000 บาท
สามารถทำสัญญาเช่าซื้อได้ในเงื่อนไข
ดาวน์ 25% ของราคารถ
ผ่อนชำระไม่เกิน 60 งวด
ต้องมีผู้ค้ำประกัน 1 คน


EASY CARS

ชอบก็แชร์